gemeente Steenbergen | College

Artikel College van B&W

Collegefoto
Maurice Remery - Esther Prent - Ruud van den Belt - Kees Gommeren - Nadir Baali 

Burgemeester 

Secretaris

  • Jeroen van Delden (tijdelijk)

Wethouders

De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad voor een periode van 4 jaar

De wethouders zijn Maurice Remery, Esther Prent (beiden Gewoon Lokaal!), Nadir Baali (Progressief Samen) en Kees Gommeren (VVD). De voorzitter van het college is burgemeester Ruud van den Belt en de (tijdelijke) gemeentesecretaris is Jeroen van Delden.

Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente

De taak van het college is om beslissingen voor de gemeenteraad voor te bereiden en uit te voeren. Elke wethouder heeft zijn eigen beleidsterreinen. Die beleidsterreinen samen bij een wethouder noem je een portefeuille. Hoewel ieder lid van het college zijn eigen portefeuille heeft, is het college samen verantwoordelijk voor het beleid.

Alle besluiten die het college neemt worden in een besluitenlijst vastgelegd

De besluitenlijst is een openbaar document. Het college vergadert hier wekelijks over op de dinsdagochtend. De vergaderingen zijn niet openbaar. De gemeentesecretaris doet ook mee met de vergaderingen. Hij heeft een adviserende rol.

U kunt de portefeuilleverdeling van het college op de pagina "Portefeuilleverdeling 2023" lezen.