gemeente Steenbergen | Kees Gommeren (VVD)

Artikel Kees Gommeren (VVD)

Foto wethouder Kees Gommeren
Kees Gommeren

Hier leest u over Kees Gommeren:

Kees Gommeren is geboren en getogen in Kruisland. Hij heeft altijd in de Biezenstraat gewoond, waar hij samen met zijn vrouw Wilma en hun zoon Jean een akkerbouwbedrijf heeft. Zijn dochter Renee woont in Amsterdam. Zij zijn 3de en 4de generatie op dit bedrijf. Naast zijn werk op het akkerbouwbedrijf heeft Kees veel bestuursfuncties gehad. Kees Gommeren is 2de locoburgemeester.

Kees Gommeren: "Ik wil me vooral inzetten voor het sterker maken van de Steenbergse economie. Want die stopt niet bij Steenbergen. Een sterke economie is goed voor onze bedrijven. Maar draagt ook bij aan de welvaart van onze inwoners én de verdere ontwikkeling van Steenbergen.

Met deze onderwerpen heeft Kees Gommeren te maken. Ook wel portefeuille genoemd:

Economie (inclusief glastuinbouw) - Financiën - Omgevingswet - Grondzaken - AFC Nieuw Prinsenland - Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) - Gezondheidscentrum - Relevante Regiozaken.

U vindt een uitgebreide omschrijving op de pagina Portefeuilleverdeling 2023.

Deze werkzaamheden doet Kees Gommeren er als wethouder onbetaald naast. Ook wel nevenfuncties genoemd:

 • lid van het koepeloverleg AFC
 • lid van de aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • lid van het algemeen bestuur van de Stichting Inkoopbureau West-Brabant
 • lid van de commissie van Advies Arbeidsmarkt van de regio West-Brabant
 • lid van de kopgroep Bedrijventerreinen Regio West-Brabant
 • voorzitter van de Marktcommissie
 • lid van de aandeelhoudersvergadering van REWIN
 • lid van de commissie van Advies Economie van de regio West-Brabant
 • lid Kopgroep Circulaire economie
 • lid Kopgroep Vitaal buitengebied
 • lid van het algemeen bestuur van de regio West-Brabant
 • lid van het Strategisch Beraad van de RWB, als bestuurlijk boegbeeld van de economische sector agrofood/biobased
 • voorzitter Stuurgroep biobased/agrofood van de REWIN
 • lid Algemeen Bestuur (auditcomité) van de OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)

Deze werkzaamheden doet Kees Gommeren er persoonlijk betaald naast:

 • vennoot van Gommeren Service and Trading BV
 • vennoot van akkerbouwbedrijf Gommeren-Testers
 • bestuurslid (voorzitter) Kring Zuid-Nederland Vereinigte Hagel