gemeente Steenbergen | Maurice Remery (Gewoon Lokaal!)

Artikel Maurice Remery (Gewoon Lokaal!)

Foto wethouder Maurice Remery
Maurice Remery

Hier leest u over Maurice Remery:

Maurice Remery is geboren in Sint Oedenrode en opgegroeid in Nieuw-Vossemeer. Na een korte onderbreking van 7 jaar voor studies en militaire dienst keerde Maurice weer terug naar Nieuw-Vossemeer. Maurice is getrouwd en heeft een dochter. Hij is vooral werkzaam geweest in de technische uitzendsector. Eerst in loondienst en later als eigenaar van een bemiddelingsbureau. Maurice Remery is 4de locoburgemeester.

Maurice Remery: "Ik wil me de komende jaren gaan richten op het verder verbinden van mensen, partijen en projecten. Kansen creëren, waarmaken en oppakken om de gemeente Steenbergen verder te laten groeien. In welzijn en leefbaarheid binnen alle kernen en voor al onze inwoners."

Met deze onderwerpen heeft Maurice Remery te maken. Ook wel portefeuille genoemd:

Verstedelijkingsstrategie / Regionale Investeringsagenda / Verstedelijkingsakkoord West-Brabant-West - Marketing - Toerisme & Recreatie - Mobiliteit - Natuur & Groen - Duurzaamheid – Circulaire economie - Milieu & Afval - Erfgoed & Monumenten - Beheer Openbare Ruimte - Relevante Regiozaken.

U vindt een uitgebreide omschrijving op de pagina Portefeuilleverdeling 2024.

Deze werkzaamheden doet Maurice Remery er als wethouder onbetaald naast:

 • lid van het Bestuurlijk Overleg Waterpoort.
 • lid van de (Stichting Vrienden van) de West Brabantse Waterlinie.
 • lid van het Bestuurlijk Overleg Zuiderwaterlinie.
 • lid van het Bestuurlijk Overleg Streekorganisatie Brabantse Wal.
 • lid van het Milieu Overleg Lokale Overheden (MOLO) B.
 • lid van het Bestuurlijk Overleg Waterkring West.
 • lid van de aandeelhoudersvergadering Brabant Water.
 • lid van de Commissie van Advies Mobiliteit van de regio West-Brabant.
 • lid van het algemeen bestuur van de regio West-Brabant (plaatsvervangend lid).
 • lid van de Bestuurlijke Adviesgroep Natura 2000 Deltawerken (BAND).
 • lid Kopgroep Circulaire economie RWB.
 • lid van de adviesgroep van de Zuidwestelijke Delta.
 • lid van het algemeen bestuur van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden.

Dit werk doet Maurice Remery er persoonlijk onbetaald naast:

 • algemeen Bestuurslid Heemkundekring "Ambachtsheerlijkheid" Nieuw-Vossemeer.