gemeente Steenbergen | Nadir Baali (Progressief Samen)

Artikel Nadir Baali (Progressief Samen)

Foto wethouder Nadir Baali
Nadir Baali

Hier leest u over Nadir Baali:

Hij heeft altijd in Steenbergen gewoond. De afgelopen jaren verdiepte hij zich in internationale bestuurskunde en politiek. Naast zijn werk als fractievoorzitter in de gemeenteraad en partijleider van Progressief Samen was hij beleidsadviseur in de landelijke politiek. Zijn meeste vrije tijd gaat met plezier op aan politiek. Maar ook aan lezen en het kijken van films en tv-series. Nadir Baali is 3de locoburgemeester.

Nadir Baali: "De komende jaren wil ik met onze gemeente aan de slag voor simpele en ruimere sociale regelingen, waar meer gebruik van wordt gemaakt. Ook ga ik me inzetten voor meer innovatieve woningen. Bijvoorbeeld om starters een kans te geven én de vergrijzing tegen te gaan."

Met deze onderwerpen heeft Nadir Baali te maken. Ook wel portefeuille genoemd:

Volkshuisvesting – Ruimtelijke Ordening – Vitale Vesting – Armoede, Werk en Inkomen - Wmo (inclusief adviesraad sociaal domein) - Welzijn - Burgerparticipatie  - Kunst & Cultuur -  Informatieveiligheid & Privacy – Inclusiviteit - Relevante Regiozaken.

U vindt een uitgebreide omschrijving op de pagina Portefeuilleverdeling 2023.

Deze werkzaamheden doet Nadir Baali er als wethouder onbetaald naast. Ook wel nevenfuncties genoemd:

 • lid van de commissie Participatiewet, Schuldhulpverlening en Integratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • lid van de landelijke bestuurstafel Arbeidsmigratie vanuit de Ministeries van SZW & VRO
 • lid van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal
 • lid van het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap (WVS) West-Brabant
 • lid van de commissie van Advies Ruimte van de Regio West-Brabant
 • lid van de kopgroep Verbindende Regio van de Regio West-Brabant
 • lid van de stuurgroep Wonen West-Brabant-West
 • lid van de regionale bestuurstafel Sociaal Domein
 • lid van het bestuurlijk overleg Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang
 • lid van de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer van de Regio West-Brabant

Deze werkzaamheden doet Nadir Baali er persoonlijk onbetaald naast:

 • landelijk partijbestuurslid Partij van de Arbeid
 • bestuurslid Progressief Samen
 • coach PvdA-coachtraject voor jonge talenten
 • gastbezoeker De Zonnebloem afdeling Steenbergen/Welberg