gemeente Steenbergen | R.P. (Ruud) van den Belt, MBA

Artikel R.P. (Ruud) van den Belt, MBA

Burgemeester Van den Belt


Hier leest u over Ruud van den Belt:


Ruud van den Bellt is sinds 30 november 2015 burgemeester van Steenbergen. Hij is getrouwd en woont in Steenbergen.

Verjaardag: 16 december

Tel.: 0167 – 543 488 (kabinet)

E-mail: burgemeester@gemeente-steenbergen.nl

Met deze onderwerpen heeft burgemeester Van den Belt te maken. Ook wel portefeuille genoemd:

Wettelijke taken - Algemeen bestuurlijke en kabinetszaken - Coördinatie Regionale samenwerking - APV (Bevoegd gezag) - Evenementen - Verkiezingen - Integrale Handhaving (Openbare Orde/Veiligheid/APV - Communicatie & Externe Communicatie - Personeel & Organisatie - Jaarverslagen - Juridische Zaken - Relevante Regiozaken

U vindt een uitgebreide omschrijving op de pagina Portefeuilleverdeling 2023.

Deze werkzaamheden doet Ruud van den Belt als burgemeester er onbetaald naast. Ook wel nevenfuncties genoemd:

  • lid van het driehoeksoverleg voor basisteam Bergen op Zoom (politie/justitie/burg)
  • lid van het driehoeksoverleg district De Markiezaten
  • lid van het Veiligheidscollege politie Zeeland en West-Brabant
  • lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
  • lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden
  • lid Comité van Aanbeveling Stichting Militaire Erevelden Bergen op Zoom
  • voorzitter van de commissie voor Georganiseerd Overleg

Deze werkzaamheden doet Ruud van den Belt er persoonlijk onbetaald naast:

  • DGA (bestuurder) van Beltacom® Consultancy B.V. (alleen nog pensioen en stamrecht beheer)

Deze werkzaamheden doet Ruud van den Belt er persoonlijk betaald naast:

  • Commissaris van THIJS Logistiek Holding B.V. te Weert (THIJS logistiek is een modern middelgroot Transportbedrijf met meer dan 100 jaar ervaring en ruim 100 betrokken medewerkers)