gemeente Steenbergen | Financiële stukken

Artikel Financiële stukken

Programmabegroting 2021:

Met deze begroting delen we graag met u wat de verwachte inkomsten en uitgaven zijn van komend jaar voor de gemeente Steenbergen. We hebben een indeling gemaakt in vijf programma's:

Programma Mens & Samenleving
Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed
Programma Leefomgeving en Duurzaamheid
Programma Toerisme, Economie en Recreatie
Programma Bestuur en Dienstverlening

Klik op de afbeelding hieronder om de begroting in te zien. 


Begroting 2021: Koers houden in onzekere tijden

Tussenrapportage 2020

Perspectiefnota 2021 - 2024:

afbeelding perspectiefnota

Jaarstukken 2019:

afbeelding jaarstukken