gemeente Steenbergen | Voor welke kwetsbaarheden kunt u een CVD-melding bij ons maken?

Artikel Voor welke kwetsbaarheden kunt u een CVD-melding bij ons maken?

U kunt bij ons kwetsbaarheden melden die een risico vormen voor de beveiliging van een systeem. Voorbeelden hiervan zijn:

  • kwetsbaarheden zoals bijvoorbeeld: Cross-Site Scripting (XSS) of SQL injectie.
  • op een onbedoelde manier toegang krijgen tot een database met persoonsgegevens (bijv. namen, adressen, telefoonnummers, e-mail adressen).

Wanneer u twijfelt of de afwijking die u heeft gevonden een risico vormen voor de beveiliging van één van onze systemen, kunt u deze afwijking uiteraard gewoon bij ons melden. Wij zullen vervolgens bepalen of het om een kwetsbaarheid gaat en de juiste vervolgacties uitzetten.