gemeente Steenbergen | Kerncentrales

Artikel Kerncentrales

In onze regio, West-Brabant, staan geen kerncentrales. Wel staat er een centrale in Borssele, Zeeland. En over de grens in België, in Doel, staat er ook een. Als bij één van deze centrales iets misgaat en er komt radioactieve stof vrij, dan kan onze regio – afhankelijk van de hoeveelheid vrijgekomen stof en de windrichting – in de invloedssfeer liggen. Dat wil zeggen dat je te maken krijgt met stralingsrisico.

De kans op een stralingsincident na een kernongeval is in Nederland klein. Kerncentrales zijn zeer veilig en voldoen aan strenge eisen. Ook voor het vervoer van radioactieve stoffen gelden strenge regels. Als zich toch een incident voordoet, is het belangrijk dat u weet wat u moet doen. Op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant leest u wat de gevolgen van een kernongeluk kunnen zijn, hoe u zich zo goed mogelijk voorbereidt en wat u moet doen bij een stralingsincident na een kernongeval.