gemeente Steenbergen | College van B&W

Artikel College van B&W

Collegefoto
Maurice Remery - Esther Prent - Ruud van den Belt - Kees Gommeren - Nadir Baali - Thijs de Jongh

Burgemeester 

Secretaris

Wethouders

Over het college

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris. De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad voor een periode van vier jaar. De wethouders zijn Maurice Remery, Esther Prent (beiden Gewoon Lokaal!), Nadir Baali (Progressief Samen) en Kees Gommeren (VVD). De voorzitter van het college is burgemeester Ruud van den Belt en de gemeentesecretaris is Thijs de Jongh.

Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De taak van het college is om beslissingen voor de gemeenteraad voor te bereiden en uit te voeren. Elke wethouder heeft zijn eigen beleidsterreinen. Die beleidsterreinen samen bij een wethouder noemt men portefeuille. Hoewel ieder lid van het college dus zijn eigen portefeuille heeft, is het college gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid (collegiaal bestuur).

Het college vergadert wekelijks op de dinsdagochtend. De vergaderingen zijn niet openbaar. Alle besluiten die het college neemt worden in een besluitenlijst opgenomen. De besluitenlijst is een openbaar document. Aan de beraadslagingen van het college neemt ook de gemeentesecretaris deel. Hij heeft een adviserende rol.

U kunt de portefeuilleverdeling van het college met daarbinnen alle taakvelden op de pagina "Portefeuilleverdeling 2022" lezen.